Ceník

Vstupní vyšetření + terapie, první návštěva 60min 1 000,- Kč
Individuální terapie, kondice 60min 900,- Kč
Individuální terapie, kondice 30min 600,- Kč
Skupinové cvičení max. 4 osoby, 60min 200,- Kč
Kineziotaping v rámci terapie 1,- Kč / cm
Kineziotaping samostatně 300,- Kč + 1,- Kč / cm

 

Vzhledem k naší vytíženosti je potřeba z Vaší strany objednaný termín dodržet. Pokud zrušíte setkání v den konání, nebo se bez oznámení nedostavíte, nejsme již schopni nabídnout tento promarněný termín jinému zájemci. 

Prosíme všechny klienty o omluvu do 12 hodin předchozího dne. V ostatních případech budeme muset účtovat stornopoplatek v plné výši terapie. Děkujeme za pochopení.

Ceník platný od 1.9.2021