Metody terapie

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Metoda dynamické neuromuskulární stabilizace má velmi široké uplatnění ve fyzioterapii. Můžeme ji rozdělit do dvou základních směrů, které se však v praxi prolínají. Jedním směrem mohou být problémy kdekoliv na pohybovém ústrojí  např. krční páteř, ramenní klouby, hrudní páteř, žebra, bederní páteř, SI klouby, kyčelní klouby, kolenní klouby, kotníky a další. Druhým směrem je oprava pohybových návyků u sportovců v daném sportu.

Zakladatel: Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D.

Závěsný systém Redcord

redcord redcord2

S-E-T koncept a Neurac metoda (neuromuskulární aktivace)  využívá Redcord závěsných systémů za účelem terapie a prevence různých muskuloskeletálních poruch. Pomocí cvičení v Redcordu je možné odstranit bolest a zlepšit svalovou sílu, stabilitu, senzomotorickou funkci a koordinaci

Redcord představuje systém lan, popruhů a elastických lan,  která jsou nastavena dle aktuální tréninkové schopnosti klienta a jejich nastavení se během terapie postupně mění.

Redcord pochází z Norska a koncept se neustále vyvíjí v závislosti na nových studiích.

Více na www.redcord.com

McKenzie metoda

McKenzie metoda učí pacienty, jak pracovat s chronickou bolestí zad. Tato metoda je založena na AUTOTERAPII. Pacient se za malé pomoci fyzioterapeuta seznamuje, jak AKTIVNĚ přistupovat ke svému problému a bolesti. Velmi důležitá jsou pro terapii režimová opatření (správný sed, stoj, pracovní pozice atd.), která je třeba dodržovat a „zabudovat „ si je do běžných denních aktivit.

Více na www.mckenzie.cz

Mobilizace a měkké techniky

Měkké techniky

Měkké techniky = ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. Používají se k uvolnění svalových spasmů a k odstranění reflexních změn. Reflexní body jsou bolestivé změny ve svalech a okolních strukturách. Měkké techniky ovlivňují výše jmenované struktury hlazením, protažením, řasením nebo tlakem. Při uvolňování měkkých tkání cítí ošetřovaný nejčastěji teplo, píchání jako jehličky. Při terapii se postupuje z povrchových vrstev do hlubších. Nelze je zaměňovat s masážními technikami, jak se někteří mylně domnívají, provádějí se bez použití masážních emulzí.

Mobilizace

Mobilizace = manuální terapie, nenásilně se obnovuje kloubní vůle i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu. Mobilizace páteře, periferních kloubů a žeber navede kloub do neutrální polohy nenásilnou metodou (na rozdíl od manipulace, kdy se jedná o prudké jednorázové napravení a dnes už se od ní upouští z důvodů rizika vzniku mikrotraumat ve svalu, kloubu nebo na měkkých strukturách).

Mobilizace odstraňuje bolesti na hrudi, hlavy, závratě,bolesti zad, horních a dolních končetin, dechové potíže, ….. Kloubní blokáda se vytváří v místech, která jsou přetěžována v důsledku jednostranné či nestejnoměrné zátěže, například v případě dlouhého nesprávného sezení nebo chabého držení těla při stoji, chůzi a ostatních činnostech.

Kineziotaping

více informací o této metodě najdete v sekci nabídka služeb - kineziotaping.